Cerfluniau Corsiog
Mae Cerfluniau Corsiog yn brosiect ymchwil creadigol ar y cyd â Chyfoeth Naturiol CymruChanolfan BioComposites Prifysgol Bangor, wedi ei gefnogi gan grant Creu Cyngor Celfyddydau Cymru.

Drwy waith safle-benodol ar gorsydd Môn (Cors Bodeilio a Chors Erddreiniog), rydw i’n archwilio gwerth materol ac ecolegol mawndiroedd Cymru, ein storfeydd carbon mwyaf effeithlon. Y bwriad yw creu cyfansoddion gludiog wedi eu hysbrydoli gan y safleoedd arbennig yma. Ymunwch â mi wrth i mi dorchi fy llewys…Dyddiadau:

15 Gorffennaf 2023
Agoriad arddangosfa unigol yn Oriel Brondanw


5 – 12 Awst 2023
Cyflwyniad yn
Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd

Medi 2023
Gosodiad ar Gors Bodeilio