Cerfluniau CorsiogMae Cerfluniau Corsiog yn brosiect ymchwil creadigol ar y cyd â Cyfoeth Naturiol Cymru a Chanolfan BioComposites Prifysgol Bangor. Gyda chefnogaeth grant Creu CCC, mi fydda i’n archwilio gwerth mawndiroedd Cymru ar lefel materol ac ecolegol, cyn mynd ati i ddatblygu a ‘phlannu’ cerfluniau mewn cyfres o leoliadau yn haf 2023. 


Mwy yn fuan...