Artist yw Manon Awst sy’n creu cerfluniau a gwaith safle-benodol wedi eu plethu â naratifau ecolegol. O glymweithiau corsiog i weadau rhynglanwol, mae hi’n archwilio’r ffyrdd y mae deunyddiau'n glynu at leoliadau a chymunedau ac yn eu trawsnewid.

Mae ei dulIiau rhyngddisgyblaethol o weithio wedi eu ffurfio gan ei magwraeth yng Ngogledd Cymru, ei hastudiaethau academaidd mewn Pensaernïaeth ac Ymchwil Artistig, a deng mlynedd o ymarfer creadigol yn ninas Berlin fel rhan o’r artist-duo Awst & Walther.

Arddangoswyd ei gwaith ar draws Prydain a’r Almaen gan gynnwys yn Cass Sculpture Foundation, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Mostyn, Kunstmuseum Wolfsburg, Amgueddfa Georg Kolbe a Kunstverein Braunschweig.

Mae ganddi waith yn rhan o gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Llywodraeth Prydain, Senedd Cymru a’r Boros Colleciton ac mae gosodiadau parhaol ganddi ar Lwybr Arfordir Cymru yn Nant Gwrtheyrn ac yn Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin.

Yn ddiweddar derbyniodd wobr i artistiaid gan yr Henry Moore Foundation ac mae hi’n un o Gymrodorion Cymru’r Dyfodol 2023-2025 fel rhan o raglen Natur Greadigol Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Mae hi’n byw yng Nghaernarfon ac yn cynnal gweithdai a digwyddiadau yn rheolaidd o fewn ei chymuned leol.Astudiaethau a gwobrau:

2005   
Pensaernïaeth (MA Cantab), Prifysgol Caergrawnt

2005
Ysgoloriaeth Bensaernïaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru

2014   
Ymchwil Artistig, RCA, Llundain

2015   
Gwobr Cymru Greadigol, Cyngor Celfyddydau Cymru

2022
Gwobr Henry Moore Foundation Artist AwardArddangosfeydd:

2023
Breuddwyd Gorsiog
Oriel Brondanw, Llanfrothen

2023
Syfrdanol
Arddangosfa grŵp yn HAUS, ar y cyd rhwng IKT a Mostyn

2023
Agora
Turner House, Penarth a Galeri, Caernarfon 

2022
Celf Coast Cymru 10
Comisiwn i ddathlu dengmlwyddiant Llwybr Arfordir Cymru

2022
Tafliad carreg
Arddangosfa unigol yn PSM, Berlin 

2022
Atlas dros dro
Arddangosfa grŵp yn MOSTYN, Llandudno

2022 
POWER! LIGHT!
Arddangosfa grŵp yn Kunstmuseum Wolfsburg

2022
Casglu
Arddangosfa grŵp yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

2021   
Anghysbell
Arddangosfa unigol yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog 

2021   
Gwobr lluniadu Kyffin Williams
Oriel Ynys Môn (grŵp)

2021   
Talking Bout my Generation, Direkte Auktion
Monopol, Berlin (grŵp)

2020   
Epona, arddangosfa rithiol
Y Lle Celf (grŵp)

2019   
Haen Arall
Neuadd Ogwen, Bethesda (unigol) 

2017   
Gap to Feed, Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin, wedi ei gomisiynu gan L40 Kunstverein (gosodiad safle-benodol)

2017   
Defence, BINGEN 2017, Skulpturen am Rheinkilometer

2017   
Troelli
Arddangosfa arbennig Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol Môn (curadur)

2014   
Tu Hwnt
Barclodiad-y-Gawres, wedi ei gefnogi gan Cyngor Celfyddydau Cymru a Cadw (gosodiad safle-benodol)
Lobe Block, Berlin 2022
Llun: Carys HuwsPreswyliadau:

2022
Heuldro, Bryn Celli Ddu
gyda Cadw, Tactile Bosch a Theatre Tinshed
 
2022  
Sculplobe, Berlin
gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

2021-22
O’r Mynydd i’r Môr
Preswyliad gyda cholectif TAIR
fel rhan o gynllun Endangered Landscapes Prifysgol Caergrawnt

2014   
Caer Rhufeinig Segontium, Caernarfon
gyda chefnogaeth Cadw

2012   
CCA Andratx, Mallorca
gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

2010   
Künstlerhaus Bethanien, Berlin
gyda chefnogaeth The Henry Moore Foundation

2010   
MeetFactory, Prague
wedi ei ariannu gan y Goethe Institute


Prosiectau eraill: 

2022
Up Projects Constellations Cohort
Rhaglen ddatblygu i ymarferwyr celf gyhoeddus

2021
Cynfas 5: Cynefin
Golygydd gwadd ar gyfer cylchgrawn digidol Amgueddfa Genedlaethol Cymru

2021
Ateb y Galw: BBC Cymru Fyw

2021
Artist ymgynghorol ar gyfer prosiect ail-ddylunio Theatr Clwyd gyda Penseiri Haworth Thomkins

2021
Cydweithio ar brosiect dylunio Storws Enlli gyda Penseiri PegwArchitects

2019
Curadur arddangosfa SAIN50 yn y Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth a Storiel, Bangor

2018
Curadur a rheolwr prosiect STAMP Castell03: I’r Môr mewn partneriaeth â Cadw, Cyngor Gwynedd a Cyngor Celfyddydau Cymru


Cydweithwyr:

Awst & Walther
PSM,  Berlin
Tair Collective
PegwArchitects
Propagating Dan


Cyhoeddiadau:

Awst & Walther Monograph
DISTANZLimestone glossary
gan Torba Press