Artist yw Manon Awst sy’n byw yng Nghaernarfon ac yn creu cerfluniau a gwaith safle-benodol wedi eu plethu a naratifau ecolegol. Mae ei hymdriniaeth ryngddisgyblaethol â safleoedd a deunyddiau wedi ei ffurfio gan ei magwraeth yng Ngogledd Cymru, ei hastudiaethau academaidd mewn Pensaernïaeth ac Ymchwil Artistig, a deng mlynedd o ymarfer creadigol yn ninas Berlin fel rhan o’r artist-duo Awst & Walther.

Yr hyn sydd yn arwain ei hymchwil greadigol yw’r modd y mae deunyddiau’n trawsnewid lleoliadau a chymunedau: maent yn nodi trywydd cymdeithasol, gwleidyddol ac ecolegol ein hoes. Ac mae hi’n sianelu’r ddealltwriaeth hon i’w cherfluniau.

Arddangoswyd ei gwaith ar draws Prydain a’r Almaen gan gynnwys yn Cass Sculpture Foundation, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Mostyn, Kunstmuseum Wolfsburg, Amgueddfa Georg Kolbe a Kunstverein Braunschweig.

Mae ganddi waith yn rhan o gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Senedd Cymru a’r Boros Collection ac mae gosodiadau parhaol ganddi ar Lwybr Arfordir Cymru yn Nant Gwrtheyrn ac yn Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin.


CV

1983
Geni ym Mangor

2005   
Pensaernïaeth (MA Cantab), Prifysgol Caergrawnt

2005
Ysgoloriaeth Bensaernïaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru

2014   
Ymchwil Artistig, RCA, Llundain

2015   
Gwobr Cymru Greadigol, Cyngor Celfyddydau Cymru

Ers 2020  
Cydlynydd Creadigol Gofodau Cyhoeddus Celfyddydau Pontio


Arddangosfeydd:

2022
Celf Coast Cymru 10
Comisiwn i ddathlu dengmlwyddiant Llwybr Arfordir Cymru

2022
Tafliad carreg
Arddangosfa unigol yn PSM, Berlin 

2022
Atlas dros dro
Arddangosfa grŵp yn MOSTYN, Llandudno

2022 
POWER! LIGHT!
Arddangosfa grŵp yn Kunstmuseum Wolfsburg

2022
Casglu
Arddangosfa grŵp yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

2021   
Anghysbell
Arddangosfa unigol yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog 

2021   
Gwobr lluniadu Kyffin Williams
Oriel Ynys Môn (grŵp)

2021   
Talking Bout my Generation, Direkte Auktion
Monopol, Berlin (grŵp)

2020   
Epona, arddangosfa rithiol
Y Lle Celf (grŵp)

2019   
Haen Arall
Neuadd Ogwen, Bethesda (unigol) 

2017   
Gap to Feed, Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin, wedi ei gomisiynu gan L40 Kunstverein (gosodiad safle-benodol)

2017   
Defence, BINGEN 2017, Skulpturen am Rheinkilometer

2017   
Troelli
Arddangosfa arbennig Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol Môn (curadur)

2014   
Tu Hwnt
Barclodiad-y-Gawres, wedi ei gefnogi gan Cyngor Celfyddydau Cymru a Cadw (gosodiad safle-benodol)
Lobe Block, Berlin 2022
Llun: Carys HuwsPreswyliadau:

2022
Heuldro, Bryn Celli Ddu
gyda Cadw, Tactile Bosch a Theatre Tinshed
 
2022  
Sculplobe, Berlin
gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

2021-22
O’r Mynydd i’r Môr
Preswyliad gyda cholectif TAIR
fel rhan o gynllun Endangered Landscapes Prifysgol Caergrawnt

2014   
Caer Rhufeinig Segontium, Caernarfon
gyda chefnogaeth Cadw

2012   
CCA Andratx, Mallorca
gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

2010   
Künstlerhaus Bethanien, Berlin
gyda chefnogaeth The Henry Moore Foundation

2010   
MeetFactory, Prague
wedi ei ariannu gan y Goethe Institute


Prosiectau eraill: 

2022
Up Projects Constellations Cohort
Rhaglen ddatblygu i ymarferwyr celf gyhoeddus

2021
Cynfas 5: Cynefin
Golygydd gwadd ar gyfer cylchgrawn digidol Amgueddfa Genedlaethol Cymru

2021
Ateb y Galw: BBC Cymru Fyw

2021
Artist ymgynghorol ar gyfer prosiect ail-ddylunio Theatr Clwyd gyda Penseiri Haworth Thomkins

2021
Cydweithio ar brosiect dylunio Storws Enlli gyda Penseiri PegwArchitects

2019
Curadur arddangosfa SAIN50 yn y Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth a Storiel, Bangor

2018
Curadur a rheolwr prosiect STAMP Castell03: I’r Môr mewn partneriaeth â Cadw, Cyngor Gwynedd a Cyngor Celfyddydau Cymru


Cydweithwyr:

Awst & Walther
PSM,  Berlin
Tair Collective
PegwArchitects


Cyhoeddiadau:

Awst & Walther Monograph
DISTANZ