Current


Henry Moore Foundation Artist Award
Nominated Recipient of the Henry Moore Foundation
Artist Award 2022


Sticky Sculptures
In collaboration with Natural Resources Wales
supported by Arts Council of Wales ‘Create’

Celf Coast Cymru 10
Commission to celebrate the 10th
anniversary of the Wales Coast Path - exhibition currently at the Norwegian Church Arts Centre, Cardiff︎

For most recent news
follow me on Instagram


Ar y gweill


Gwobr Artist Henry Moore Foundation 
Derbynnydd Enwebedig Henry Moore Foundation
Artist Award
2022

Cerfluniau Corsiog
Gyda Cyfoeth Naturiol Cymru â chefnogaeth
‘Creu’ Cyngor Celfyddydau Cymru

Celf Coast Cymru 10
Comisiwn i ddathlu dengmlwyddiant
Llwybr Arfordir Cymru - arddangosfa yn yr Eglwys Norwyaidd, Caerdydd︎

Ar gyfer y diweddaraf
dilynwch fi ar Instagram