Ma

Current

Anghysbell 
Solo exhibition at Plas Glyn-y-Weddw, supported by the Arts Council of Wales

Direkte Auktion
Participation in the new Berlin auction 

Summit to Sea residency
as part of TAIR collective

︎︎

︎

For most recent news
follow me on InstagramAr y gweill

Anghysbell 
Arddangosfa ym Mhlas Glyn-y-Weddw wedi ei gefnogi gan Cyngor Celfyddydau Cymru

Direkte Auktion
Gwaith mewn ocsiwn newydd yn Berlin  

Preswyliad O’r Mynydd i’r Môr
fel rhan o golectif TAIR 
︎

Ar gyfer y diweddaraf
dilynwch fi ar Instagram