Current


Sticky Sculptures
In collaboration with Natural Resources Wales
supported by Arts Council of Wales ‘Create’

Celf Coast Cymru 10
Commission to celebrate the 10th
anniversary of the Wales Coast Path


UP Projects Constellations ° Cohort

Public Art Practitioners Development Programme


Recent press

Temporary Atlas at MOSTYN
-> Read review in The Guardian 

︎

For most recent news
follow me on Instagram


Ar y gweill


Cerfluniau Corsiog
Gyda Cyfoeth Naturiol Cymru â chefnogaeth
‘Creu’ Cyngor Celfyddydau Cymru

Celf Coast Cymru 10
Comisiwn i ddathlu dengmlwyddiant
Llwybr Arfordir Cymru

UP Projects Constellations ° Cohort
Rhaglen ddatblygu i ymarferwyr celf gyhoeddus
Yn y wasg 


Atlas Dros Dro yn MOSTYN
-> Darllenwch adolygiad The Guardian


︎

Ar gyfer y diweddaraf
dilynwch fi ar Instagram