Current


Summit to Sea
Residency with TAIR collective

as part of Cambridge University’s
Endangered Landscapes ProgrammeKyffin Williams Drawing Prize 2021 
Exhibition at Oriel Môn
Next


Crai/Roh
Residency at Sculplobe, Berlin
supported by Wales Arts International

MACHT!LICHT
Group exhibition with Awst & Walther at Kunstmuseum Wolfsburg

︎

For most recent news
follow me on Instagram


Ar y gweill


O’r Mynydd i’r Môr
Preswyliad gyda cholectif TAIR
fel rhan o gynllun Endangered Landscapes Prifysgol Caergrawnt

Gwobr Lluniadu Kyffin Williams 2021
Arddangosfa yn Oriel MônNesaf


Crai/Roh
Preswyliad yn Sculplobe, Berlin
wedi ei gefnogi gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

MACHT!LICHT!
Arddangosfa grŵp gyda Awst & Walther yn Kunstmuseum Wolfsburg

︎

Ar gyfer y diweddaraf
dilynwch fi ar Instagram