Ma

Summer 2021

Cynfas, Issue 5: Habitat
Guest editor for National Museum Wales’ digital magazine

Cei Llechi
Artwork to be launched with the opening of the new site in Caernarfon harbour, curated by Bedwyr Williams

Aberystwyth Arts Centre
‘Oriel Lockdown’ group exhibition 

“Anghysbell” 
Project supported by the Arts Council of Wales

Ongoing:
Theatr Clwyd Residency
Consultant artist on design team for redevelopment project by Haworth Tompkins

︎︎

︎

For most recent news
follow me on InstagramHaf 2021

Cynfas, Rhifyn 5: Cynefin
Golygydd gwadd ar gyfer cylchgrawn digidol Amgueddfa Cymru 

Cei Llechi
Darn newydd i’w lansio gyda agoriad y safle newydd yn harbwr Caernarfon, wedi ei guradu gan Bedwyr Williams

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Arddangosfa ‘Oriel Lockdown’ 

“Anghysbell”
Wedi ei gefnogi gan Cyngor Celfyddydau CymruAr y gweill:
Preswyliad Theatr Clwyd
Artist ymgynghorol ar gyfer prosiect ailddatblygu’r theatr gan benseiri Haworth Tompkins


︎

Ar gyfer y diweddaraf
dilynwch fi ar Instagram