Current


Celf Coast Cymru 10
Commission to celebrate the 10th anniversary of the Wales Coast Path

Temporary Atlas at MOSTYN
-> Read review in The Guardian

Summit to Sea
Residency with TAIR collective

as part of Cambridge University’s
Endangered Landscapes Programme


UP Projects Constellations ° Cohort

Public Art Practitioners Development Programme 

︎

For most recent news
follow me on Instagram


Ar y gweill


Celf Coast Cymru 10
Comisiwn i ddathlu dengmlwyddiant Llwybr Arfordir Cymru

Atlas Dros Dro yn MOSTYN
-> Darllenwch adolygiad The Guardian

O’r Mynydd i’r Môr
Preswyliad gyda cholectif TAIR
fel rhan o gynllun Endangered Landscapes 
Prifysgol Caergrawnt

UP Projects Constellations ° Cohort
Rhaglen ddatblygu i ymarferwyr celf gyhoeddus︎

Ar gyfer y diweddaraf
dilynwch fi ar Instagram