Current


Stone’s throw
Solo exhibition at PSM, Berlin

Temporary Atlas
Group exhibition at MOSTYN

Summit to Sea
Residency with TAIR collective

as part of Cambridge University’s
Endangered Landscapes Programme


UP Projects Constellations ° Cohort

Public Art Practitioners Development Programme 

︎

For most recent news
follow me on Instagram


Ar y gweill


Tafliad carreg
Arddangosfa unigol yn PSM, Berlin

Atlas Dros Dro
Arddangosfa grŵp yn MOSTYN

O’r Mynydd i’r Môr
Preswyliad gyda cholectif TAIR
fel rhan o gynllun Endangered Landscapes 
Prifysgol Caergrawnt

UP Projects Constellations ° Cohort
Rhaglen ddatblygu i ymarferwyr celf gyhoeddus︎

Ar gyfer y diweddaraf
dilynwch fi ar Instagram