Current


Future Wales Fellowship 2023-25 


Recent

Read the feature in Artforum
about my exhibition WETLAND DREAMS

by Dylan Huw, September 2023

Henry Moore Foundation Artist Award
Nominated Recipient of the Henry Moore Foundation Artist Award 2022

Sticky Sculptures
In collaboration with Natural Resources Wales
supported by Arts Council of Wales
︎︎︎Read article: Artist collaborates with biocomposites centre to develop sustainable materials

︎

For most recent news
follow me on Instagram


Ar y gweill


Cymrodoriaeth Cymru’r Dyfodol 2023-25


Yn ddiweddar

Darllenwch erthygl am fy arddangosfa
BREUDDWYD GORSIOG yn Artforum

gan Dylan Huw, Medi 2023

Gwobr Artist Henry Moore Foundation 
Derbynnydd Enwebedig Henry Moore Foundation Artist Award 2022

Cerfluniau Corsiog
Gyda Cyfoeth Naturiol Cymru â chefnogaeth
Cyngor Celfyddydau Cymru
︎︎︎Darllenwch erthygl: Artist yn cydweithio a’r ganolfan biogyfansoddion i ddatblygu deunyddiau

︎

Ar gyfer y diweddaraf
dilynwch fi ar Instagram