Crai / Roh
Residency at Sculplobe, Berlin

Manon Awst was artist-in-residence at Sculplobe, Berlin in March 2022, kindly supported by Wales Arts International. She was offered a studio and space to experiment and respond to the unique architectural context of Lobe Block. Outcomes of her residency included a presentation of new works on the concrete rooftop and a photoshoot with Berlin-based Welsh photographer Carys Huws.


Wedi ei chefnogi gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, roedd Manon Awst yn artist preswyl yn Sculplobe, Berlin ym mis Mawrth 2022. Yn adeilad Lobe Block cafodd gynnig stiwdio a gofod i arbrofi ac ymateb i’r bensaernïaeth arbennig hwn. Canlyniad ei phreswyliad oedd casgliad o ddarnau newydd ar ben to concrid yr adeilad, wedi ei ddogfennu gan y ffotograffydd Carys Huws.