Y Maes DomestigArddangosfa ‘pop-up’ oedd hon mewn siop wag yn ystod Gŵyl Arall yng Nghaernarfon (Gorffennaf 2019) gyda darnau newydd a pherfformiad byw yng nghwmni Aneirin Karadog a Beth Celyn. 

This was a ‘pop-up’ exhibition in an empty shop as part of the Gŵyl Arall arts festival in Caernarfon (July 2019), with new works and a performance. With Aneirin Karadog and Beth Celyn.  Breuddwydion pebble-dash


Rhed, paid ag edrych

ar y maes domestig

a'i wyneb pebble-dash.


Glyna dy drwyn i'r ffôn

fel rhyw dron yn mynd am dro.

Ar draws y maes llwyd

mewn ffrog no-ffrils

ti'n cysgu - watscha ddisgyn!


Y croen sych ar dy gefn

fel plisgyn

a'r bargeinion yn hel

yn nyfnderoedd dy fag plastig.


Does na'm amser am goffi

ac mae popeth ar y stryd 'di arafu i stop,

y shutters ar gau ar ffenest pob siop.


Dy amser di'n llifo'n wag fel newsfeed,

a phopeth yn teimlo'n stici,

yn llethol o ddi-hid.


Ond mae'r pebble-dash yn tyfu fesul milltir,

yn cydio fel sment

am dy freuddwydion.


                              - Manon Awst