PegwA
Partneriaeth gyda’r pensaer Elinor Gray-Williams

Mae Elinor a Manon yn cydweithio ar ystod o gomisiynau pensaernïol, gan ymchwilio yn greadigol i safleoedd hanesyddol. Ar hyn o bryd maent yn datblygu prosiect Storws Enlli, canolfan ymwelwyr newydd ar yr ynys.
I’r Môr, STAMP Castell03

Agor y mae’r môr i mi
a chwrdd wna celf a cherddi.
Yn haf 2018, daeth STAMP Castell i Gaernarfon am y drydedd flwyddyn dan arweiniad Manon Awst. Cydweithiodd artistiaid gweledol â beirdd, cerddorion, gwyddonwyr a haneswyr i greu darnau celf gwreiddiol yn ymdrîn â’r thema ‘I’r Môr’. Roedd cerfluniau a gosodiadau safle-penodol, arddangosfeydd, perfformiadau a sgyrsiau creadigol yn y Castell ac mewn lleoliadau amrywiol ar draws y dref rhwng 15 - 24 Mehefin 2018.

Gyda Najia Bagi, Megan Broadmeadow, Caro C, Beth Celyn, Cywion Cranogwen, Jackie Chettur, Nicky Deeley, Lynn Dennison, Alex Duncan, Thomas Goddard, Rebecca F. Hardy, Harrop and Horrell, Leona Marie Holland, Rhys Iorwerth, Gweni Llwyd, Angharad Price, Ynyr Pritchard, Gwilym Bowen Rhys, Iwan Rhys, Joe Roberts, Math Roberts, Jess Mead Silvester, Rosalind Holgate Smith, Katie Surridge, Marged Tudur, Iestyn Tyne, Rich White, Mathew Williams. Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd, Cadw, CARN, MOROL, Prifysgol Bangor, Coleg Menai a Gisda.

Gwyliwch ffilm gan Culture Colony

TROELLI
Arddangosfa Arbennig Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017

Trai a llanw’n troelli ynof
A delweddau’n cau’n y cof.

Comisiynwyd Manon Awst i greu’r arddangosfa arbennig hon i ddathlu presenoldeb yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn. Amcan ‘Troelli’ a’r gweithgareddau oedd ynghlwm â hi oedd ymdrin â themâu ecolegol sy’n cyffwrdd â thrigolion ac ymwelwyr yr ynys, gan hyrwyddo celf fel proses ymchwil rhyng-ddisgyblaethol a chydweithredol. Roedd yn gyfle i gasglu gwybodaeth a chyflwyno gwaith ymchwil gan artistiaid a gwyddonwyr lleol, gan gynnwys peintiadau, cerfluniau, mapiau, perfformiadau, samplau daearegol a phlanhigion oedd yn gysylltiedig â Môn.

Rhwng yr arddangosfa, Yr Ardd Brofi, a’r nifer o drafodaethau a pherfformiadau gwahanol yn ystod yr wythnos, roedd cyfle i ysgogi cynulleidfa’r Eisteddfod i ail-ystyried eu perthynas gyda’r ddaear o dan eu traed, a’u hamgylchedd.

Gydag Awst & Walther, Lindsay Colbourne & Lisa Hudson, Cywion Cranogwen, Llyr Erddyn Davies, Dr Hywel Griffiths, Elinor Gwynn, Helen Grove-White, Darren Hughes, Dr Dei Huws, Tegwen Francis Jones, Frances Lynch, Anthony Morris, Iwan Gwyn Parry, Propagating Dan, Lisa Eurgain Taylor, Kyffin Williams, Charles Tunnicliffe, Rachel Rosen, Siân Miriam, Rhys Mwyn, Graham Williams, Duncan Brown, Dr Ffion Reynolds, Ruth Richards a Meic Watts.

Tu Hwnt, 2014

Roedd Tu Hwnt yn fforwm rhyng-ddisgyblaethol arbennig a grëwyd gan Awst & Walther yn siambr gladdu hynafol Barclodiad Gawres, Ynys Môn ar Hirddydd Haf 2014. Rhwng canol dydd a machlud haul cyflwynodd yr artistiaid a’u grŵp gwahoddedig o ymchwilwyr, archaeolegwyr, dawnswyr a cherddorion gyfres o sgyrsiau a pherfformiadau yn ein annog i ail-ystyried ein perthynas efo tirwedd a’r amgylchedd. Gyda cerflun trawiadol o wydr a dur yn ganolbwynt i’r diwrnod, sefydlwyd llwyfan ddifyr ar gyfer trafod a rhannu syniadau.

Gyda Dr Stuart Armstrong, Awst & Walther, Robin Mackay, Andreas Reihse, Dr Gary Robinson, Alfie Spencer, Sigal Zouk a myfyrwyr o gwrs Artistic Research, Royal College of Art. Gyda chefnogaeth Cadw a Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r cerflun bellach wedi ei leoli yn barhaol yn Nant Gwrtheyrn.


Ffilm yn dogfennu’r digwyddiad gan Rob Zyborski
Sain gan Andreas Reihse