These selected poems are written in response to specific sites (e.g. Traeth Gwyllt, a large sandbank periodically exposed on the Menai Strait) and presented together with a film. They are written in Welsh strict meter form (cynghanedd) and are part of larger research projects. 


Stills from Natur bur annaturiol, 2020


Natur bur annaturiol

Yn y tonnau maent heno
wrthi'n cyd-weu i greu'r gro
sy'n waddod yng nghysgodion
nos a môr yn Ynys Môn.

Natur bur annaturiol:
Llwch a nialwch yn eu hôl
a phlastig llygredig, rhad,
yn lluoedd dan y lleuad.

Clywir si'r Anthroposen
a'r olew'n rhwbio'r halen
i'r briw, gan bylu'r lliwiau
sydd i ni'n bywiogi'r bae.
Stills from Barclodiad y Gawres, 2019


Barclodiad y Gawres

Ers oesoedd hir mae tirwedd hanes maith
Ynys Môn yn rhyfedd,
yn graig farmor ar orwedd -
ynys barchus fel y bedd.

A'r bedd cyntedd yn rhyfeddod; ogof
igam ogam; gofod
heb ei aur; clyd yw'r barclod
mud, a bywyd ddim yn bod.

Y bodau dynol olaf yn gerrig,
yn gewri o danaf.
Wedyn o raid, yno'r af
eto'i gael fy ngwynt ataf.

Ataf, eto
y graen a'r gro.

Oriau arian:
rhai mawr, rhai mân,
a'r dŵr dyrys,
blin yn creu blys.

Drws o fwsog -
hen grachen grog,
gwag ac agos
yn nwyd y nos.

Gwyntoedd oeddynt,
haid ar eu hynt:
llwythi llethol,
na ddaw yn ôl.

Gorwel geiriau
gwell yn pellhau
o swyn hen sarn
a'i hud cadarn.

I'r oes oesoedd:
o'i flaen rhof floedd.
Stills from Traeth Gwyllt, 2018


Traeth Gwyllt


i

Mae na draeth i mi’n drothwy
ar gyrion Môn, lle mae mwy
na ffordd hud anfforddiadwy.

Mae her ymysg y cerrig
A gydia’n fendigedig,

A broc yn cydio’n y brig.

Lle tawel, cestyll tywod,
Min y don yn mynd a dod.
Ond ‘di neb yn adnabod

Y difrod amhriodol.
A ddaw i ni heddiw’n ôl
Aur ein hanes daearol?

...

Mae gwythïen y Fenai
Yn ffoi, yn troi efo’r trai,

A llanw sydd yn llenwi’i
Hymylon hir melyn hi.

Traeth Gwyllt sydd fel trothwy gau
A thaer yw ei strwythurau -

Ysfeydd i foddi’r freuddwyd
I ymdrochi’n y lli llwyd.

ii

Am dro es, hel am drysor

Cymaint ydi maint y môr
A’r eigion mawr ar agor.

Deud a deud nad ydi o
yn saff ond mynd nes ffendio
ein cyfaill, wyt ti’n cofio?

Dynwared hwyl yr wylan,
Irad am gregyn arian,
Creigiau mawr mewn cerrig mân.

...

Daw’r adar eto’i chwarae
O’r Seiont dros bont a bae.

Mae’n amser codi sterics,
Dymchwel muriau brau y brics.

A ddown i weld dyddiau’n well
Heb geuedd a heb gawell?

Yng nghrombil gwag y gragen,
Pa si wna’r Anthroposen?