Mae Penseiri Elinor Gray-Williams yn stiwdio gadwraeth, pensaernïaeth a dylunio newydd wedi'i lleoli yng Nghaernarfon, a sefydlwyd ym mis Medi 2019.

Elinor Gray-Williams, cyfarwyddwr
BA (Anrh) Pensaernïaeth, MAArch, ARB, RIBA

Manon Awst, artist/cydweithiwr 
MA Cantab mewn Pensaernïaeth

Mae Elinor a Manon yn cydweithio ar ystod o gomisiynau, gan ymchwilio yn greadigol i safleoedd hanesyddol. Mae eu proses o weithio gyda'r cleient a datblygu'r cynllun terfynol wedi'i wreiddio'n ddwfn mewn dehongli ac archwilio dilysrwydd safle.

Ar hyn o bryd maent yn datblygu prosiect Storws Enlli, canolfan ymwelwyr newydd ar yr ynys. Wedi'i gomisiynu gan Ymddiriedolaeth Ynys Enlli, mae nhw wrthi’n casglu syniadau gan drigolion yr ynys er mwyn datblygu cynllun dylunio addas ar gyfer yr adeilad
.Mae’r ffilm yma wedi ei seilio ar ymchwil yn ystod ymweliadau, a sgyrsiau gyda thrigolion yr ynys:  
Gyda diolch i Iestyn Tyne am ddarllen ei gerdd ‘Ynys’, ac i’r ynyswyr am eu croeso cynnes.