︎   ︎

Ar y gweill...


Comisiwn Cei Llechi
Un o chwech darn celf i’w lansio gydag agoriad y safle newydd yn 2021, wedi ei guradu gan Bedwyr Williams


Preswyliad Theatr Clwyd
Artist ymgynghorol ar gyfer
prosiect ailddatblygu’r theatr gan benseiri Haworth Tompkins


Arddangosfa unigol yn Oriel Brondanw
Wedi ei gefnogi gan Cyngor Celfyddydau Cymru
(Dyddiad newydd: Awst 2021)
Linc i dudalen y prosiect 🐚️