I’r Môr / To The Sea

STAMP Castell03Agor y mae’r môr i mi
a chwrdd wna celf a cherddi.Yn haf 2018, daeth STAMP Castell i Gaernarfon am y drydedd flwyddyn dan arweiniad Manon Awst. Cydweithiodd artistiaid gweledol â beirdd, cerddorion, gwyddonwyr a haneswyr i greu darnau celf gwreiddiol yn ymdrin â’r thema ‘I’r Môr’. Roedd cerfluniau a gosodiadau safle-penodol, arddangosfeydd, perfformiadau a sgyrsiau creadigol yn y Castell ac mewn lleoliadau amrywiol ar draws y dref rhwng 15 - 24 Mehefin 2018. 

----------

In summer 2018, STAMP Castell returned to the town of Caernarfon for the third time, led by Manon Awst. The project brought together visual artists, poets, musicians, scientists and historians to reflect on the theme 'To The Sea'. Site-specific sculptures and installations, exhibitions, performances and creative discussions were to be seen in the Castle and across diverse locations in the town between 15 - 24 June 2018.


Gyda / with

Najia Bagi, Megan Broadmeadow, Caro C, Jackie Chettur, Nicky Deeley, Lynn Dennison, Alex Duncan, Thomas Goddard, Rebecca F. Hardy, Harrop and Horrell, Gweni Llwyd, Joe Roberts, Rosalind Holgate Smith, Katie Surridge, Rich White, Mathew Williams

+

Beth Celyn, Cywion Cranogwen, Leona Marie Holland, Rhys Iorwerth, Angharad Price, Ynyr Pritchard, Gwilym Bowen Rhys, Iwan Rhys, Math Roberts, Jess Mead Silvester, Marged Tudur, Iestyn Tyne, MOROL, Prifysgol Bangor, Gisda, Coleg Menai


stamp.cymru

Linc i ffilm / link to film by Culture ColonyFo Sho, Alex Duncan

Lawr i’r Môr / Down to the Sea, Rosalind Holgate Smith & Caro CCroeso i Gaernarfon / Welcome to Caernarfon, Gweni Llwyd & Marged Tudur


Wylit, Wylit, Rich White & Rhys IorwerthDau Sgwner a Barc / Two Schooners and a Barque, Jackie Chettur