Her 100 Cerdd Llenyddiaeth Cymru
Hydref 2018Cynhaliwyd Her 100 Cerdd 2018 rhwng hanner dydd ar ddydd Iau 4 Hydref a hanner dydd ar ddydd Gwener 5 Hydref. Rhwng pedair wal ac o fewn y 24 awr, cyfansoddwyd 100 o gerddi gan bedwar bardd: Manon Awst, Morgan Owen, Caryl Bryn ac Osian Owen.


Linc i erthygl Llên Cymru

Linc i holl gerddi Her 100 Cerdd 2018
Y criw yn Llanberis cyn cychwyn