Artist ac ymchwilydd ydy Manon Awst. Astudiodd Bensaerniaeth yng Ngholeg Emmanuel, Prifysgol Caergrawnt ac wedyn Artistic Research yn y Royal College of Art, Llundain.

Enillodd Ysgoloriaeth Bensaerniaeth Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a’r Cylch 2004 cyn symud i ddinas Berlin lle bu hi’n byw am ddeng mlynedd yn cyd-weithio â’r artist Almaeneg Benjamin Walther yn datblygu prosiectau celf rhyngwladol (www.awst-walther.com). 

Yn 2015 derbyniodd Manon Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, a sefydlodd ei stiwdio yng Nghaernarfon. Yn ogystal â datblygu gosodiadau a chomisiynau celf, mae hi’n mwynhau barddoni ac yn perfformio yn rheolaidd efo'r grŵp barddol Cywion Cranogwen.

----------

Manon Awst is an artist and researcher. She studied Architecture at Emmanuel College, Cambridge and Artistic Research at the Royal College of Art, London.

She won the Architecture Scholarship at the National Eisteddfod in Newport 2004 before moving to Berlin where she lived for ten years, collaborating with German artist Benjamin Walther on international art projects (www.awst-walther.com).

In 2015 she received a Creative Wales Award from the Arts Council of Wales and established her studio in Caernarfon. As well as developing site-specific art projects and commissions, she enjoys writing poetry and performs regularly with the all-female bardic group Cywion Cranogwen.Cyswllt / Contact:

manonawst@hotmail.co.uk

︎@manonawst

© Iolo Penri 2017