Artist ac ymchwilydd ydy Manon Awst, sy’n archwilio safleoedd drwy greu gosodiadau, ffilmiau a pherfformiadau. Craidd ei gwaith yw’r ffordd mae defnyddiau’n trawsnewid yn gyson dros wahanol raddfeydd amser, a’r rôl allweddol mae profiad diwylliannol yn chwarae wrth ddehongli lle.

Yn wreiddiol o Fôn, astudiodd Bensaerniaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt ac Ymchwil Artistig yn y Coleg Celf Brenhinol, Llundain. Enillodd Ysgoloriaeth Bensaerniaeth Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a’r Cylch 2004 cyn symud i ddinas Berlin lle bu hi’n cyd-weithio â’r artist Almaenig Benjamin Walther yn datblygu prosiectau celf rhyngwladol. Cafodd gwaith Awst & Walther ei arddangos yn Kunstmuseum Wolfsburg, Kunstverein Nürnberg, Kunstverein Braunschweig, Georg Kolbe Museum, Boros Collection, Cass Sculpture Foundation, Oriel Mostyn, Oriel Davies ac mewn amryw o orielau ac amgueddfeydd eraill ledled Ewrop. Mae ganddynt ddarnau celf parhaol i’w gweld yn Nant Gwrtheyrn ac ar sgwâr Rosa-Luxemburg-Platz yn Berlin. Cafodd llyfr sy’n crynhoi eu gwaith ei gyhoeddi yn 2019 gan Distanz.

Yn 2015 derbyniodd Manon Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, a sefydlodd ei stiwdio yng Nghaernarfon. Yn ogystal â datblygu gosodiadau a chomisiynau celf, mae hi’n mwynhau barddoni ac yn perfformio yn rheolaidd mewn digwyddiadau barddonol. Ar hyn o bryd, hi yw Cydlynydd Creadigol Gofodau Cyhoeddus Pontio, Prifysgol Bangor ac mae hi’n ymgymryd â gwaith ymgynghori ar ystod eang o brosiectau dylunio a phensaernïol.


︎ manonawst@hotmail.co.uk