Ffilmiau / Films


Traeth Gwyllt, 2018
Ffilm o’r Fenai wedi eu dal gan gamerâu tanddwr a drones, gyda cherdd â ysgrifennwyd ar gyfer un o berfformiadau cyntaf Cywion Cranogwen.
A film of the Menai Strait captured with underwater cameras and drones, with a poem written for a Cywion Cranogwen performance.
Gwyliwch y ffilm / Watch film

Barclodiad y Gawres, 2018
Cerdd a ffilm wedi ei gomisiynu gan Podlediad Clera.
A poem and ffilm commissioned by Podlediad Clera (Podcast).
Gwyliwch y ffilm / Watch film


Tu Hwnt / Far and Wide, 2014
Fforwm rhyng-ddisgyblaethol yn / Interdisciplinary forum at 
Barclodiad y Gawres, Ynys Môn 
Gwyliwch y ffilm / Watch film
I’r Môr / To The Sea, 2018
Dogfen o brosiect STAMP, Caernarfon
Document of STAMP project, Caernarfon
Gwyliwch y ffilm / Watch film


Cof, 2014
Ffilm â grëwyd fel rhan o breswyliad yng Nghaer Rhufeinig Segontiwm, Caernarfon
Film made as part of a residency at Segontium Roman Fort, Caernarfon
Gwyliwch y ffilm / Watch film


Daytripper, 2004
Ffilm o brosiect yn ystod fy ail flwyddyn yn astudio Pensaernïaeth, yn archwilio llochesau amgen efo Sara Muzio yn Scarborough.
A film of a project during my second year of the Architecture Tripos, exploring alternative shelters with Sara Muzio in Scarborough.
Gwyliwch y ffilm / Watch film