Cyfres o ffilmiau byrion wedi eu creu mewn safleoedd penodol yng Ngogledd Cymru e.e. Cerrig yr Orsedd Caernarfon, Traeth Gwyllt yn y Fenai a Barclodiad y Gawres, y siambr gladdu Neolithig ym Môn. Yn aml mae cerddi gwreiddiol yn rhedeg drwyddynt.


Curiad y Cerrig, 2020
Ar gyfer achlysur arddangosfa EponaEisteddfod AmGen
Sain gan Beth CelynStiwdio Ynysig, 2020
Ffilm wedi ei greu yn ystod cyfnod y ‘lockdown’.
Sain gan Beth CelynNatur bur annaturiol, 2019
Wedi ei greu i Y Stamp ar achlysur cyhoeddi’r Flodeugerdd 
Dweud y Drefn pan nad oes TrefnBarclodiad y Gawres, 2019
Cerdd â gomisiynwyd gan bodlediad Clera Traeth Gwyllt, 2018
Sain gan Manon Awst ac Andreas Reihse