Cywion CranogwenCrotesi cegog yn crwydro a chorddi! Ymunwch â ni ar ein teithiau barddonol: Perfformiadau aml-gyfrannog mewn lleoliadau gwahanol ledled Cymru sy'n clymu syniadau ein pic n mics melys o feirdd, cantorion ac artistiaid, sydd yn cynnwys Elan Grug Muse, Miriam Elin Jones, Caryl Bryn, Bethany Celyn, Siân Miriam, Judith Musker Turner, Llio Maddocks, Sara Borda Green a Manon Awst.

Join this group of female poets on their journey! They will perform in various locations across Wales tying their ideas together through poetry, music and art. Members to date include Elan Grug Muse, Miriam Elin Jones, Caryl Bryn, Bethany Celyn, Siân Miriam, Judith Musker Turner, Llio Maddocks, Sara Borda Green and Manon Awst.


︎@cywioncranogwen

www.cywioncranogwen.com

CRIO, CORDDI, CRWYDRO.


Taith farddol Cywion Cranogwen 2017/18 

I

Mae na draeth i mi’n drothwy
ar gyrion Môn, lle mae mwy
na ffordd hud anfforddiadwy.

Mae her ymysg y cerrig
A gydia’n fendigedig,

A broc yn cydio’n y brig.

Lle tawel, cestyll tywod,
Min y don yn mynd a dod.
Ond ‘di neb yn adnabod

Y difrod amhriodol.
A ddaw i ni heddiw’n ôl
Aur ein hanes daearol?

...

Mae gwythïen y Fenai
Yn ffoi, yn troi efo’r trai,

A llanw sydd yn llenwi’i
Hymylon hir melyn hi.

Traeth Gwyllt sydd fel trothwy gau
A thaer yw ei strwythurau -

Ysfeydd i foddi’r freuddwyd
I ymdrochi’n y lli llwyd.

II

Am dro es, hel am drysor
Cymaint ydi maint y môr
A’r eigion mawr ar agor.

Deud a deud nad ydi o
yn saff ond mynd nes ffendio
ein cyfaill, wyt ti’n cofio?

Dynwared hwyl yr wylan,
Irad am gregyn arian,
Creigiau mawr mewn cerrig mân.

...

Daw’r adar eto’i chwarae
O’r Seiont dros bont a bae.

Mae’n amser codi sterics,
Dymchwel muriau brau y brics.

A ddown i weld dyddiau’n well
Heb geuedd a heb gawell?

Yng nghrombil gwag y gragen,
Pa si wna’r Anthroposen?


- Manon Awst, 2017
Perfformiad I’r Môr, Clwb Iotio Caernarfon 16.07.2018 


Oriel Myrddin, Caerfyrddin 18.11.2017


Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017

Cefnogi Lleuwen yn Pontio 2019