Dwi'n creu cerfluniau a darnau celf safle-benodol wedi'u plethu â naratifau ecolegol. Mae fy ffordd ryngddisgyblaethol o ymdrin â safleoedd a deunyddiau wedi ei siapio gan fy magwraeth ym Môn ac Arfon, fy astudiaethau academaidd mewn Pensaernïaeth ac Ymchwil Artistig, a sawl blwyddyn o ymarfer creadigol yn Berlin.

O ffenest fy stiwdio yng Nghaernarfon gwelaf gopaon Yr Eifl, twyni Llanddwyn (y Warchodfa Natur arfordirol gyntaf yng Nghymru) a’r môr tu hwnt. Mae'r amgylchedd yma’n drwch materol, esthetig a hanesyddol sy’n ymestyn ar hyd yr arfordir, trwy Barc Cenedlaethol Eryri a thu hwnt. Mae'n esiampl perffaith o sut mae tirweddau’n cael eu haddasu dros amser wrth i ideolegau newid, ac ymhellach trwy brosesau ecolegol. Mae'n dirwedd sydd wedi siapio fy hunaniaeth ac sy'n parhau i arwain a herio fy ngwaith creadigol. 


Mae fy marddoniaeth yn cysylltu’n aml â themau creiddiol fy nghelf, ac mi fyddai’n perfformio a chystadlu yn rheolaidd mewn talyrnau ac ymrysonau ledled Cymru.
In the studio, 2021CV

1983
Geni ym Mangor

2005   
Pensaernïaeth (MA Cantab), Prifysgol Caergrawnt 

2005 
Ysgoloriaeth Bensaernïaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru

2014   
Ymchwil Artistig, RCA, Llundain

2015   
Gwobr Cymru Greadigol, Cyngor Celfyddydau Cymru

Ers 2020   
Cydlynydd Creadigol Gofodau Cyhoeddus, Celfyddydau PontioPreswyliadau:

2021-22   
Sculplobe, Berlin
gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

2021-22
O’r Mynydd i’r Môr
Preswyliad gyda cholectif TAIR
fel rhan o gynllun Endangered Landscapes Prifysgol Caergrawnt

2014   
Caer Rhufeinig Segontium, Caernarfon gyda chefnogaeth Cadw

2012   
CCA Andratx, Mallorca
gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

2010   
Künstlerhaus Bethanien, Berlin gyda chefnogaeth The Henry Moore Foundation

2010   
MeetFactory, Prague
wedi ei ariannu gan y Goethe Institute


Arddangosfeydd a chomisiynau:

2021   
Anghysbell, Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog 

2021   
Gwobr lluniadu Kyffin Williams, Oriel Ynys Môn (grŵp)

2021   
Talking Bout my Generation, Direkte Auktion, Monopol, Berlin (grŵp)

2020   
Epona, arddangosfa rithiol Y Lle Celf (grŵp)

2019   
Haen Arall, Neuadd Ogwen, Bethesda 

2017   
Gap to Feed, Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin, wedi ei gomisiynu gan L40 Kunstverein

2017   
Defence, darn cyhoeddus wedi ei gomisiynu fel rhan o BINGEN 2017, Skulpturen am Rheinkilometer

2017   
Troelli, arddangosfa arbennig Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol Môn

2014   
Tu Hwnt, fforwm a cherflun yn     Barclodiad-y-Gawres, wedi ei gefnogi gan Cyngor Celfyddydau Cymru a CadwStill holding, Moel Tryfan 2021
Prosiectau eraill: 2021
Cynfas 5: Cynefin
Golygydd gwadd ar gyfer cylchgrawn digidol Amgueddfa Genedlaethol Cymru

2021
Ateb y Galw: BBC Cymru Fyw

2021
Artist ymgynghorol ar gyfer prosiect ail-ddylunio Theatr Clwyd gyda Penseiri Haworth Thomkins

2021
Cydweithio ar brosiect dylunio Storws Enlli gyda Penseiri PegwArchitects2019
Curadur arddangosfa SAIN50 yn y Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth a Storiel, Bangor

2018
Curadur a rheolwr prosiect STAMP Castell03: I’r Môr
mewn partneriaeth â Cadw, Cyngor Gwynedd a Cyngor Celfyddydau Cymru 


Cydweithwyr:

Awst & Walther
PSM, Berlin
Tair Collective
PegwArchitects